Детски площадки

Ударопоглъщащи каучукови настилки Един от най-важните фактори, обуславящи безопасността на площадките за игра или спорт е осигуряването на предпазна, ударопоглъщаща настилка. Наличието на такава настилка значително намалява сериозността на злополуките. Тя не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки. Предлагаме каучукови ударопоглъщащи плочи размер 40 / […]